Hotline : 0968 086 565 - 089 818 1983

Tin tức  /  Cẩm nang

ĐÁO HẠN THẺ TÍN DỤNG

 Thẻ tín dụng sau khi chi tiêu thì đến thời hạn 30 ngày ( hoặc 45 ngày) thì chủ thẻ sẽ phải thanh toán số tiền sẽ chi tiêu cho ngân hàng. Chủ thẻ có thể thanh toán số dư tối thiểu hoặc thanh toán 100% số tiền đã chi tiêu.

 

 

Nếu chủ thẻ thanh toán số dư tối thiểu thì sẽ bị ngân hàng tính lãi ( khoảng 33-35% ). Nếu chủ thẻthanh toán 100% hạn mức đã chi tiêu thì sẽ không bị ngân hàng tính lãi.

 

 

Như vậy chủ thẻ nên thanh toán 100% số tiền đã chi tiêu để không bị tính lãi. Nếu chủ thẻ không đủ tiền để thanh toán thì sử dụng dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng của các đơn vị có post thanh toán. Với dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng thì chủ thẻ có thể thanh toán 100% số tiền đã chi tiêu mà không phải lo đến việc chuẩn bị tiền.